Guestbook
Page: << | 270 | 271 | 272 | 273 | 274 | 275 | >> of 275 pages.
view / signevilsis
Email 

美丽的可爱的幽默的蜗牛。
昨天在做“蜗牛的话”那一栏时,读了她以前基本上所有的帖子,她真的是个很有趣的女孩....

July 29 2004 (12) e


Gdd
Email 

蜗牛的手机 (201)主爱我爱吃我肉.

July 29 2004 (11) e


Feir
Email 

蜗牛再见。。。

July 29 2004 (10) e


Coldplay
Email 

我这和你有一面之交的人, 希望你天国里一切都好!

July 29 2004 (9) e


Chinadoll
Email 

你曾经开玩笑地留过一个假手机号码给我,昨天突然想,如果拨拨那个号码,是不是就能接通你,就还能听到你的声音?

July 29 2004 (8) e


risk_taker
Email 

一闭上眼就是你的笑容

July 29 2004 (7) e


geagle
 

那一缕美丽的阳光所带来的温暖,依然散发着力量和希望,对生命,对生活。

July 29 2004 (6) e


sigh
 

昨夜花落如雨,
伴我伤心无数。
回首初相识,
众人争相环顾。
细语明眸甜甜笑,
翠履红衫轻轻舞,
快乐红颜,苍天尤妒。


今日音容婉在,
春风难遇秋露。
能否再相逢,
遥看白云归处。
碧海苍天随处在,
真心所系皆乐土。
嫣然依旧,青春永驻。

July 28 2004 (5) e


atlas
 

We can find you here.

July 28 2004 (4) e


hulala
 

god bless u in the heaven

July 28 2004 (3) e    |  Sign  |  View  |  Home  |  Skiing Club  |